Restaurare ansamblu istoric Manastire Berislavesti VL

DESCRIERE PROIECT

AN PROIECT2016-2019
CATEGORIECULTURĂ – MONUMENT ISTORIC ECLEZIAL
STADIU PROIECTȘANTIER EXECUȚIE
LOCALIZARECOM. BERISLĂVEȘTI, VL
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL 534 m2
SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ 877 m2

Prin acest proiect se urmăreşte introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unui obiectiv istoric şi cultural de valoare naţională şi internaţională.

Ansamblul mănăstirii Berislăvești, monument istoric categoria A (cu valoare naţională şi universală) atestat istoric la mijlocul secolului al XVIII-lea, este compus din 4 obiecte, monumente istorice categoria B (cu valoare locală): biserica cu hramurile „Sf. Trei Ierarhi” şi „Sf. Gheorghe”, ruinele stăreţiei, turnul clopotniţă și zidul de incintă și un corp de clădire administrativ, care nu face obiectul proiectului.

Intervenţiile propuse urmăresc consolidarea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a componentelor ansamblului mănăstirii Berislăveşti. Acestea includ reconstituirea turlelor și învelitorii bisericii, reîntregirea corpului stăreției conform vechiului gabarit, aducerea la cota originară a zidului de incintă, toate lucrările făcându-se cu marcarea diferențiată prin finisaj a zonelor restaurate și a celor contemporane.

Proiectul nu presupune lucrări de demolare, intenția fiind de a se păstra cât mai mult posibil caracterul construcțiilor existente, a elementelor structurale şi a componentelor definitorii, fie ca este vorba despre elemente decorative sau de zidărie specifice unui anumit moment istoric.

Realizat în colaborare cu Credo Design.

PROIECTE SIMILARE