Sediu UNIP, Bucuresti

Distincția „Arhitectură și investiții publice” în cadrul Anualei de Arhitectură București 2021, categoria Arhitectură Publică

DESCRIERE PROIECT

AN PROIECT2020
CATEGORIEBIROURI
STADIU PROIECTREALIZAT
LOCALIZAREBUCURESTI
SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL 1.030 m2
SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ 3.860 m2

Necesitatea reformării instituțiilor statului român a devenit în ultimii 5 ani acută. Rostul acestora, eficiența, transparența și calitatea actului decizional precum și înscrierea în axioma democratică „în slujba cetățeanului” constituie capitole majore pe care se poate construi credibilitatea lor.

În cadrul acestei discuții ample, în anul 2020 ni s-a lansat provocarea de a veni, pe un teren dificil, cu un răspuns la întrebarea „Cum ar trebui să se reflecte credibilitatea în arhitectura instituțională?”.

Clădirea de față urmează să găzduiască o instituție nouă, de siguranță a pasagerilor în cadrul UE, iar imaginea arhitecturii clădirii unității românești trebuia să fie reprezentativă pentru misiunea instituției.

Astfel, dincolo de amplasarea discretă în cartierul general al instituțiilor de siguranță a statului, în spatele unor edificii mult mai proeminente, dincolo de constrângerile severe în privința conformării la foc, a limitărilor privind iluminarea naturală și organizarea planimetrică, volumul și limbajul arhitectural propuse aduc în discuție ideile echilibrului, a rigorii nemonotone, a accentelor dozate și (sperăm) a atemporalului.

Relația cu clădirea vecină a sediului central al Poliției de Frontieră este structurată pe un dialog al nuanțelor, al reflexiilor și al limbajelor, pe o platformă bine definită a complementarității de scară și a materialului de anvelopantă, văzut ca element de ținută comun în contextul mai larg.

Sub aspect tehnic, efortul și succesul inovator din cadrul acestui proiect a constat în agrementarea și implementarea unei soluții de placare în sistem umed a fațadelor peste un termosistem bazaltic de 150mm grosime, folosind panouri din calcar și bandouri din piatră albă de dimensiuni și la înălțimi superioare normelor naționale standardizate.

Împreună cu utilizarea tâmplăriilor cu geam triplu termoizolant și cu implementarea unor tehnologii de producție energie din surse regenerabile, a fost atinsă ținta de eficiență energetică și, în concluzie, a fost obținut certificatul energetic clasa A.

PROIECTE SIMILARE