Concurs modernizare Strand TERMAL, Satu Mare SM

DESCRIERE PROIECT

AN PROIECT2008
CATEGORIECONCURS / CENTRU BALNEAR
STADIU PROIECTLOCUL I
LOCALIZARESATU MARE, STR. ȘTRANDULUI NR. 7, SM

Concursul de modernizare și refuncționalizare a zonei de agrement Someș din Satu-mare își propunea relansarea turismului balnear, creșterea atractivității spațiilor de agrement și dezvoltarea unor funcțiuni complementare de servicii.

Conceptul de intervenție [câștigător] împarte arealul studiat în subzone funcționale cu tematică și regim de funcționare diferite, urmărind în același timp buna relaționare a activităților propuse cu mediul acvatic adiacent.

În funcție de potențialul clădirilor existente de pe sit au fost propuse demolări, modernizări și extinderi pentru aducerea la standardele curente iar în funcție de necesarul de spații au fost propuse clădiri noi. Complexul propus cuprindea astfel construcții – clădiri admistrative, hotel, galerii comerciale, alimentație publică, piscină olimpică acoperită, amenajări exterioare – terenuri de sport, alei, parcări, spații verzi, plantări și amenajări ale zonei inundabile – patinoar, pistă biciclete, platforme și pontoane.

PROIECTE SIMILARE